Sepetim EN

KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıda "Kullanım Şartları, Juice Up’ın, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Juice Up web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları'nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Şartları

- www.juiceup.com.tr web Sitesi'nin sahibi Juice Up'dır. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Juice Up’ın ya da Juice Up’ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Juice Up’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, yeniden üretilmesi, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, site'nin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

- Juice Up www.juiceup.com.tr web sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama, fiyat ve haber (kısaca "bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi, Juice Up’dan temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Juice Up’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

- Juice Up, www.juiceup.com.tr web sitesinde "kullanım şartları" nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme ve/veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Juice Up’ın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Juice Up’ın WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

- Juice Up, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, üyelik bilgilerinin 3. kişi eline geçmesi/paylaşılması, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması ya da başkaca sebeplere binaen herhangi bir sorumluluk kabul etmez; doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Juice Up’ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

- Juice Up, www.juiceup.com.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virus koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, www.juiceup.com.tr web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

- Juice Up, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini ve uzantı sayfalarını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve www.juiceup.com.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Juice Up, www.juiceup.com.tr web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

- Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Juice Up link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfalar Juice Up dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Juice Up’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Juice Up bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

- Juice Up bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Juice Up’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

- Resmi makamlardan kullanıcıya yömenelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Juice Up sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi ve/veya bakaca bir mevzuat ihlali veya suç teşkil eden bir eylem veya eylemsizlikte bulunulması halinde, Juice Up, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

- Juice Up, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, doğrudan (istenilen bilgiyi vermeniz halinde) veya dolaylı olarak (ör: internet giriş kayıtları) sizinle ilgili kişisel bilgi toplayabilir.Eğer Juice Up’a kişisel bilgilerinizi verirseniz, Juice Up bu bilgileri, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, gelecekte, pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Ayrıca, Juice Up bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer şirket gruplarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Kullanıcı, site kullanımı sırasında herhangi bir şekilde vereceği kişisel bilgilerin belirtilen şekilde kullanımına izin ve onay vermiş sayılmaktadır. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler (örnek olarak kullandığınız internet browser'ın türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi gibi) de toplanabilir.

- İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Kötü niyetle kullanıldığı saptandığı, gizlilik şartlarına ve kullanım sözleşmesine aykırı davranıldığı veya yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin sisteme girilmesi halinde üyeliğiniz sona erdirilecek/siteye girişiniz engellenecektir. Gerek üyeliğiniz gerekse siteye girmiş olduğunuz bilgilerin saklanılması hususundaki kararı Juice Up verecektir. Aynı şekilde, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük tarafınıza ait olacaktır. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Juice Up’ın sorumluluğunda değildir. Kullanıcının, Juice Up kampanyalarının, Juice Up ‘ın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Juice Up 'a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen bunlardan yararlanması gibi Juice Up’ın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Juice Up tarafından tespit edilmesi durumunda, kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

- Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser'larda, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen browser'ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

- İşbu siteye girerek kendisine ait herhangi bir bilgiyi paylaşan her kullanıcı, Juice Up tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay verdiğini kabul eder. Bu kapsamda, Juice Up, tarafınıza, faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ayrıca ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebilecektir.

- Kullanıcılar ile Juice Up arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Juice Up elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

- Site Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve işletilmektedir. Site hakkındaki ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır ve ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Juice Up’ın, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

- Juice Up, herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.juiceup.com.tr üzerinden mal ve hizmet siparişi alan kişilere veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olamayacaktır.

- Online müşteri hizmetleri modülündeki yazışmalar kayıt altında tutulmaktadır. Kayıtlar yalnızca Juice Up tarafından hukuki kanıt olarak kullanılabilir. Juice Up tarafından iletilen bilgilerin bağlayıcı niteliği yoktur.