Sepetim EN

GİZLİLİK POLİTİKASI

Sitemize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı öncelikle teşekkür ederiz.

Gizlilik Politikası, Juice Up'ın internet üzerinden satış sitesi olan www.juiceup.com.tr üzerinden yapılacak olan işlemlerdeki gizlilik bildirimini paylaşmak, Juice Up'ın yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. www.juiceup.com.tr üzerinden Juice Up'a iletilen kişisel bilgilerin kullanılması, Gizlilik Politikası bölümünde düzenlenen koşullar ile mümkün olmaktadır. Kişisel bilgiler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğunuz ürün ya da hizmetimize göre değişebilen başkaca kişisel bilgilerinizi de içerebilecektir. İşbu bilgiler kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

İşlemlerinizi sürdürebilmemiz için gerekli olan bilgiyi sağlayamamanız durumunda, beklediğiniz hizmeti tam ve/veya gereği gibi yerine getiremeyebileceğimizi bilmeniz gerekir.

Juice Up, kullanıcıların www.juiceup.com.tr sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Juice Up'a ulaşan bilgiler kesinlikle gizli tutulup, bununla beraber anılan bilgilerin, şirket içinde, size daha iyi hizmet vermek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, istatistiksel çalışmaların yapılması, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında ve faaliyetlerimizden haberdar edebilmek için saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. Anılan durumlar dışında Juice Up, işbu Gizlilik Politikası ile Site Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Juice Up, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Juice Up'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.juiceup.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Juice Up'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Juice Up, kullanıcılara ve kullanıcıların www.juiceup.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Siteye giriş şifrenizi veya sipariş için gerekli bilgilerinizi gizli tutmamanızdan veya bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinde gösterebileceğiniz kusur veya ihmallerden kaynaklanan her türlü sorumluluk şahsınıza ait olup, Juice Up her ne nam adı altında olursa olsun, herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Juice Up, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.juiceup.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Juice Up'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.juiceup.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak ilgili sitelerin içeriği ya da gizlilik uygulamalarından Juice Up sorumlu tutulamaz.

Sitemizi sürekli olarak geliştirmekte olduğumuzdan ötürü, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme tarafınıza "Gizlilik Prosedürü" başlığı altında bildirilecek ve işbu bilgiler yasal mevzuat ve uygulama uyarınca değiştirilebilecektir.